Jäime koolitusega väga rahule

“Annut ja Reimot tutvustati mulle kui äärmiselt asjalikke ja sõbralikke koolitajaid ning nii saimegi ruttu kokkuleppele, et just nemad annavad ELSA (The European Law Students´ Association) turunduse töötoas meie organisatsiooni liikmetele nõuandeid, kuidas tudengiorganisatsiooni sotsiaalmeedia vahendusel paremini turundada.

Kõige enam meeldis koolitajate puhul, et nad tõesti olid teinud eeltööd ning oli tunda individuaalset lähenemist. Ka konkreetsed näited olid meie organisatsiooni põhjal: kasutati meie kodulehte, Facebooki lehte ja sealseid pilte-videosid, et seletada, mis on hästi ning mis võiks veel paremini olla, et organisatsioon võimalikult paljudeni jõuaks. Näidati ka erinevaid videosid, graafikuid ja valemeid, illustreerimaks inimeste suhtumist erinevatesse reklaamidesse ning anti ka näpunäiteid, kuidas Facebook enda kasuks tööle panna: kuidas kirjutada pealkirju, kuidas paigutada plakatitel teksti jne.

Annu ja Reimo puhul on tegemist positiivsete inimestega, kes suhtuvad kirega enda tegemistesse ning kelle koolitused on informatiivsed ja meeldejäävad.”

The European Law Student's Association Tartu